Kontakt

KWK Construction
Sp. z o.o.

ul. Fordońska 40
(Galeria Arkada 1 piętro)
85 - 719 Bydgoszcz
tel/fax. (52) 360 74 70
tel. 52 360 74 71
tel. 52 360 74 72
tel. 52 360 74 73
tel. 52 360 74 74

Państwa dane osobowe były i są przetwarzane w następujących celach:
Realizacja łączącej Państwa z Administratorem umowy. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności nałożonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, jeżeli doszło lub dochodzi do transakcji uregulowanej tą ustawą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Badania satysfakcji klientów i określanie jakości obsługi i produktu, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).